Қосымша білім беру бағдарламалары

Атырау мұнай және газ университеті бакалавриаттың 18 мамандығы бойынша негізгі мамандыққа қосымша оқу бағдарламаларын (негізгі бағдарлама) жүзеге асырады:

1. 5В070800 - Мұнай-газ ісі

2. 5В070600 - Пайдалы қазбалар кен орындарының геологиясы мен барлауы

3. 5В071100 - Геодезия және картография

4. 5В071000 - Материалтану және жаңа материалдардың технологиясы

5. 5В071300 - Көлік, көлік техникасы және технологиясы

6. 5В090100 - Тасымалдауды, көліктің қозғалысын және жұмысын ұйымдастыру

7. 5В071500 - Теңіз техникасы және технологиясы

8. 5В072400 - Технологиялық машиналар мен жабдықтар

9. 5В072900 - Құрылыс

10. 5В071800 - Электроэнергетика

11. 5В072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

12. 5В073100 - Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

13. 5В050600 - Экономика

14. 5В050800 - Есеп және аудит

15. 5В051100 - Маркетинг

16. 5В070200 - Автоматтандыру және басқару

17. 5В070300 - Ақпараттық жүйелер

18. 5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету.

MINOR –білім алушы университет ұсынатын мамандықтар тізімінен таңдай алатын қосымша оқу бағыты (мамандық) бағдарламасы. Қосымша мамандық пәндері бойынша теориялық оқу курсын аяқтап, негізгі мамандық бойынша бакалавр академиялық дәрежесін алғаннан кейін (Major) білім алушыға қосымша мамандық бойынша академиялық дәреже (Minor) бере отырып, белгіленген үлгідегі диплом қосымшасы беріледі.

1 курс студенті бакалавриаттың екінші және үшінші курстарында оқитын бір Minor бағдарламасын таңдауға құқылы.

RU KK  EN