Шетелдік студенттер

Қазақстан Республикасының аумағына келу/кету тәртібіне қысқа мерзімде өзгерістер енгізілуі мүмкін болғандықтан, келген шетел азаматтарына сапар алдында ағымдағы жағдайды тексеру ұсынылады ( http://www.mfa.kz/ru/visa/index, http://www.mfa.kz/en/visa/index ).

Көші-қон есебі және шетелдік студенттердің студенттік визасын ұзарту

 • Шетелдік студенттің ҚР аумағында өзімен бірге паспорты, көші-қон картасы, көші-қон есебіне қою туралы белгісі бар хабарлама бланкісінің үзбелі бөлігі болуы міндетті.
 • Шетелдік студент 3 жұмыс күні ішінде азаматтығының, келген орнының, жеке мәліметтерінің (тегі, аты, әкесінің аты және т.б.) өзгергені туралы International office бағдарламасына хабарлауға және растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынуға тиіс.
 • Шетелдік азаматтар Қазақстан Республикасына келгеннен кейін шекарадан өткен күннен бастап 3 күн ішінде студенттік визаны рәсімдеу және тіркеуді ұзарту үшін International office кеңсесіне жүгінуге міндетті.
 • Егер шетелдік студент университет жатақханасында тұрмайтын болса, онда студенттік визаны тіркеу үшін нақты тұратын мекен-жайын көрсете отырып, жалға берушінің нотариалды куәландырылған келісімін ұсынады.
 • Қазақстан Республикасынан шыққан сайын шетелдік студент бұл туралы International office бағдарламасымен хабарлауы тиіс.
 • Қазақстан Республикасындағы визаны оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін ұзарту үшін мынадай құжаттарды 15 жұмыс күнінен кешіктірмей International office-ке ұсыну қажет:
 • Чтобы продлить визу в Республике Казахстан до истечения срока ее действия, необходимо предоставить International office следующие документы не позднее, чем за 15 рабочих дней:
  1. Паспорт;
  2. Фото 3,5 х 4,5 см;
  3. Толтырылған визалық сауалнама;
  4. Оқу орнынан анықтама;
  5. Визалық алым теңгемен төленеді.
 • Ресей Федерациясы, Қырғыз Республикасы, Армения Республикасы, Әзірбайжан, Тәжікстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Беларусь Республикасы елдерінің азаматтары болып табылатын шетелдік білім алушыларға студенттік визаны ұзарту үшін оларға мына құжаттарды тапсыру қажет:
  1. Паспорт және төлқұжат көшірмесі;
  2. Оқу орнынан анықтама;
  3. Жатақханадағы рұқсатнаманың көшірмесі (корпус нөмірі мен бөлме нөмірі көрсетілген) немесе нақты тұратын мекенжайы көрсетілген жалға берушінің нотариалды куәландырылған келісімі.
 • Келу мерзімі ұзартылмайтын шетелдік студенттер ҚР аумағынан кетуге және ҚР аумағына қайта кіруге міндетті. Келген жері бойынша есепке қою және тіркеуді ұзарту жаңа көші-қон картасы негізінде жүзеге асырылады.
 • Шетелдік студент күндізгі оқу бөлімі бойынша оқуын жалғастыру үшін бір білім беру ұйымынан екіншісіне ауысқан жағдайда, шетелдік азаматтың Қазақстан Республикасынан кету қажеттілігінсіз оның уақытша болу мерзімін ұзартуға жол беріледі.
RU KK  EN