Серіктестер

«Ембімұнайгаз» АҚ


«Ембімұнайгаз» АҚ құрамына 6 филиал кіреді. "Жайықмұнайгаз", «Доссормұнайгаз», «Қайнармұнайгаз», «Жылыоймұнайгаз», «Ембімұнайэнерго» және «Өндірістік-техникалық қызмет көрсету және жабдықтарды жинақтау басқармасы» (ӨПТО және КО), жалпы саны 5 525 адам (01.01.2015 ж). «Ембімұнайгаз» АҚ балансында 41 мұнай - газ кен орны бар, оның ішінде 33 кен орны игерілуде.

Компания өндіру деңгейінің өсуін тұрақты қамтамасыз етеді. «Ембімұнайгаз» АҚ «Ембімұнайгаз АҚ өсімінің жаңа мүмкіншілктері" перспективалық даму жоспарын әзірледі.

Перспективалық жоспарға сәйкес терең ұңғымаларды геологиялық барлау бұрғылау (барлау тереңдігі – 7000 метр), мұнай өндіру саласында инновациялық технологияларды енгізу, мұнай өндіру коэффициентін ұлғайту және ұңғымалар жұмысының жөндеу аралық кезеңін ұлғайту жөніндегі іс-шаралар жоспарлануда.

Перспективалық жоспарда салалық ҒЗИ және жетекші сервистік компаниялардың («Weatherford» компаниясы, «Schlumberger» компаниясы, «Каспиймұнайгаз» ҒЗИ ЖШС, «Алстрон» ЖШС, «ҚазМұнайГаз» БӨ АҚ инженерлік орталығының филиалы) мамандарын тарту көзделеді. Атап айтқанда, Забурунье кен орнында полимерлік су басуды енгізу, көлденең ұңғымаларды бұрғылау және қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістерін қолдану (бу айдау, химиялық әдістер), Шығыс Молдабек кен орнында CHOPS технологиясын енгізу (ауыр мұнайды құммен суықтай өндіру) және Шығыс Мақат кен орнында зияткерлік ұңғыманы енгізу бірлесіп жоспарлануда. Сондай – ақ, тереңдік сорғыларына сервистік қызмет көрсету-АЕК арттыру бойынша жұмыстар жүргізу жоспарлануда.ЖШС «КазНИГРИ»


Қазақ ғылыми-зерттеу геологиялық барлау мұнай институтының (КазНИГРИ) даму тарихы Қазақстанның өндіргіш күштерінің дамуымен тығыз байланысты. Бүгінгі таңда КазНИГРИ – бұл кешенді ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру ұйымы. Жоғары ғылыми әлеует пен мамандардың бай тәжірибесі компанияға мұнай-газ кен орындарын іздестіруге, барлауға және игеруге жобалық-талдамалық қолдауды табысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

«КазНИГРИ» ЖШС-нің тәжірибелі геолог-мамандары, сейсмик-геофизиктері және кәсіпшілік геофизика саласындағы мамандары, сондай-ақ зертханалық жабдықтары және халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тау жыныстарының үлгілері мен мұнай, су, газ сынамаларын зерттеудің толық кешенін жүргізетін жоғары білікті мамандар штаты бар.

Ұйым мұнай-газ операциялары кезінде геологиялық-зерттеу жұмыстарын, геологиялық сервисті және мұнай мен газға жобалау жұмыстарын жүргізеді. Ұйым айналысады:

 • ҚР мұнай-газ бассейндері құрылысының, жергілікті құрылымдар мен кен орындарының геологиялық модельдерін әзірлеу;
 • коллекторларды бөлу және негіздеу, сондай-ақ мұнай кәсіпшілігі және басқа да проблемаларды шешу әдістерінің кешені бойынша жүргізілетін ГАЖ (геоақпараттық жүйе) бойынша түсіндіру;
 • іздестіру және пайдалану ұңғымаларын салу кезінде мұнай-газ операцияларын геологиялық сүйемелдеу;
 • игерілетін мұнай және газ кен орындары бойынша геологиялық-технологиялық көрсеткіштерді талдаумен;
 • өнімді ұңғымаларды әртүрлі гидродинамикалық зерттеулермен және олардың геологиялық талдауларымен;
 • бұрғылау ерітінділері бойынша сервистік жұмыстармен (ұңғыманы салу кезінде бұрғылау ерітіндісінің сапасын толық бақылау);
 • ұңғымаларды бұрғылауға арналған техникалық жобалар.«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС


Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу саласының тұңғышы Ұлы Отан соғысы жылдарында екі жыл бойы салынды, 1945 жылдың қыркүйегінде пайдалануға берілді.

Бүгінгі таңда АМӨЗ құрамында келесі негізгі қондырғылар жұмыс істейді:

 • ЭЛОУ-АТ-2 қондырғысы (шикі мұнайды бастапқы айдау) - үш қайтара жүргізілген жөндеу арқылы қондырғының қуаты жылына 2,0 млн. тоннаға дейін жеткізілді;
 • ЭЛОУ-АВТ-3 қондырғысы (вакуум блогымен бастапқы айдау) - жылына 3,0 млн.тоннаға дейін мұнай өңдеу қуаты. Автокомпонентті, уайт-спиритті, реактивті отынды, дизель отынын, мазутты, вакуумдық газойльді және гудронды өндіреді;
 • ЛГ-35-11/300-95 каталитикалық риформинг қондырғысы жылына – 400 мың тонна жоғары октанды катализат, тұрақты бас (тұрмыстық газ), сутегі бар газ, құрғақ газ (технологиялық отын) шығарумен тікелей жұмыс істейтін бензинді өңдейді;
 • баяу кокстеу қондырғысы (БКҚ): өнімділігі – жылына 720 мың тонна мұнай коксы, кокстеу бензині, тұрмыстық пеш отыны, ауыр газойль және майлы газ өндіреді;
 • мұнай коксын қыздыру қондырғысы (УПНК): қыздырылған кокс бойынша өнімділігі – жылына 120 мың тонна. Өндіретіндері: кальциленген кокс;
 • алау қондырғысы;
 • тауар-шикізат парктері.

Қазір зауыт 21 түрлі мұнай өнімдерін шығарады.

Қазіргі уақытта Атырау мұнай өңдеу зауытцы 4,5 млн тонна мұнай өңдеуге қабілетті.«Жігермұнайсервис» ЖШС


«Жігермұнайсервис» ЖШС металл кесу, ұсталық және дәнекерлеу жабдықтарын, меншікті оттегі-өндіру станциясын, сондай-ақ өндірісті одан әрі дамыту үшін бос жабық алаңдарды қоса алғанда, қуатты өндірістік әлеуетке ие.

Жолға қойылған технологиялық процесс, заманауи жабдықтар мен білікті персоналдың болуы кәсіпорынға мыналарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді:

 • рентген және вакуумды бұзбайтын бақылау әдістерін пайдалана отырып, бұрғылау және мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының, сондай-ақ тарк аспабы мен дәнекерленген қосылыстарының дефектоскопиясын;
 • МЕМСТ 633-80 бойынша «Б» орындаудағы «Д» маркалы сорғы-компрессорлық құбырларды дайындау;
 • қалдық шығаруға қарсы бұрғылау жабдығын, фонтандық аппаратураны сынау;
 • тіке бүгілген бұрмалар өндірісі;
 • металдар мен материалдарды механикалық сынау: жыртылу, қысу, иілу және тегістеу.
RU KK  EN