Жалпы

Ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасы компьютерлік техникаға сервистік қызмет көрсетумен және пайдаланумен, ақпараттық қауіпсіздікпен, білім алушылар мен персоналдың білім алуын бақылаумен, қашықтықтан білім беру мен білім беру порталын сүйемелдеумен айналысады, мамандандырылған ақпараттық жүйелердің, отандық және батыс өндірісінің стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуінің, ақпараттық инфрақұрылымның жұмысқа қабілеттілігін, сондай-ақ университеттің автоматтандырылған жүйелерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және қолдайды.

Біздің миссиямыз – ақпараттық технологияларды енгізу және инновациялық шешімдерді іске асыру арқылы білім беру сапасын арттыру.

Біздің мақсаттарымыз:

 • университеттің заманауи стандарттарға толық жауап беретін сапалы ақпараттандыру жүйесін құру,
 • университет өмірінің түрлі салаларындағы мәселелерді шешу үшін өзекті ақпараттық жүйелерді әзірлеу және енгізу,
 • бұрын енгізілген ақпараттық жүйелердің функционалды оңтайландыру және кеңейту,
 • ПОҚ мен студенттердің ақпараттандырылуын, қанағаттануын және сенімін арттыру,
 • университеттің барлық автоматтандырылған ақпараттық жүйелері мен компьютерлік жабдықтарының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету,
 • ақпараттандыру саласында түбегейлі жаңа шешімдерді іздеу және енгізу.
 • білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы арқылы университетте білім беру сапасын арттыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету, ақпараттық және компьютерлік технологияларды дамыту бағдарламасын іске асыру, оның ішінде білім беру сапасын бағалау жүйесінің жұмыс істеуі арқылы;
 • ғылыми-зерттеу, әдістемелік, жобалау, енгізу, іске қосу-реттеу, өндірістік жұмыстарды компьютерлендіру, оқу процесін автоматтандыру және жаңа ақпараттық технологиялар мәселелері бойынша, дамыта оқыту мәселелері бойынша, білім беру саласындағы білімді бақылаудың тестілік әдістері мен оқытудың техникалық құралдарын үйлестіру.

Қолда бар әлеуетті, басқаруға стратегиялық тәсілді, сондай – ақ біздің жас командамыздың тәжірибесі мен кәсіпқойлығын пайдалана отырып, біз университетті жоғары технологиялардың озық орталығы деп лайықты санауға және технологиялар ең бастысы – ПОҚ пен студенттердің мүдделеріне қызмет етуге ұмтыламыз.

Басқарманың негізгі міндеттері болып табылады:

 • ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
 • ақпараттық жүйелерді әзірлеу және жаңғырту бойынша ұсынымдар әзірлеу;
 • дербес ЭВМ, ЛВС және серверлерді жүйелік және техникалық қолдау;
 • университеттің ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу бойынша жұмысты орындау және басқару;
 • ақпараттық жүйелердің үздіксіз жұмыс істеуі, ақпараттық жүйелерді дамыту және сүйемелдеу, басқа жүйелердің базалық компоненттерімен интеграциялау бойынша ұсынымдар әзірлеу;
 • дербес ЭВМ-ді жүйелік және техникалық қолдау;
 • желілік серверлер мен дерекқорларды жүйелік және техникалық қолдау;
 • веб-сайттар мен Веб-порталды техникалық қолдау, сүйемелдеу және ақпараттық толықтыру;
 • антивирустық бағдарламаларды жаңарту;
 • мемлекеттік сатып алуды өткізу үшін техникалық құжаттаманы дайындау, оны енгізу кезінде қабылдау;
 • студенттерге арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдау;
 • қолда бар бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдау;
 • есептеу және ұйымдастыру техникасын ұсақ жөндеу;
 • ақпараттық инфрақұрылымды құру, жетілдіру үшін техникалық құжаттаманы зерттеу және әзірлеу;
 • ақпараттық-техникалық ресурстарды пайдаланудың барынша тиімділігі мақсатында оларды пайдалануды оңтайландыру бойынша жұмыс жүргізу;
 • қашықтықтан оқытуға арналған бағдарламалардың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету;
 • білім алушылар мен талапкерлердің тестілік емтихандарын өткізу;

Орталық қызметінің мәні:

 • университетте Ақпараттық технологиялар секторын дамыту;
 • білім беруді бағалаудың және жүйелі мониторингінің объективті сыртқы құралдарын енгізу жолымен оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін сапаға қол жеткізу үшін білім беру саласындағы зерттеу, технологиялық саясатты іске асыру;
 • білім беру жүйесінің жай – күйі туралы тұтас түсінік беретін статистикалық деректер негізінде ақпараттық-талдамалық материалды қалыптастыру.
RU KK  EN