Сапа және рейтинг қызметі


Білім беру сапасын қамтамасыз етудің өзекті мәселелерін шешу үшін институт ректорының бұйрығымен 2004 жылы аналитикалық бөлім құрылды. Содан кейін 2005 жылы бөлімде аттестаттау және аккредиттеу секторы құрылды. Бөлімшелердің жұмысын жандандыру шеңберінде 2011 жылы талдау бөлімі аттестаттау және аккредиттеу секторымен біріктіріліп, Стратегиялық жоспарлау және даму бөлімі құрылды. 2012 жылы бөлім СМЖ, талдау және аккредиттеу бөлімі, ал 2013 жылы мониторинг, СМЖ және аккредиттеу бөлімі болып өзгертілді. Қазіргі уақытта келесі мәселелермен айналысатын Сапа және рейтинг қызметі деп аталды:
 • Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңнамасының және білім беру қызметін лицензиялау ережелерінің сақталуын жоспарлы тексерулерге құжаттама дайындау;
 • Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуді жүргізу;
 • АтМГУ қызметін стратегиялық жоспарлау;
 • Университет ПОҚ және қызметкерлерін аттестациядан өткізу үшін бағдарлама әзірлеу, ПОҚ және қызметкерлерді атқарып отырған лауазымына сәйкестігіне аттестациялау жөніндегі комиссияға қатысу;
 • Білім алушыларға, ПОҚ-на, университет қызметкерлеріне, білім алушылардың ата-аналарына, жұмыс берушілерге, МАК төрағаларына жыл сайынғы сауалнама жүргізу;
 • Сапа менеджменті жүйесін енгізу, қолдау және жақсарту бойынша бағдарламалар әзірлеу;
 • Университеттің ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеу;
 • Сыртқы және ішкі нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау;
 • Халықаралық стандарт талаптарына сәйкес СМЖ процестері бойынша талдау, өзгерістерді талдау;
 • АтГМУ СМЖ қолдау және жақсарту бойынша ұйымдастыру жұмыстары;
 • ЖОО-ның рейтингісіне қатысу үшін құжаттарды дайындау;
 • Білім алушылардың дипломдық жұмыстарын және магистрлік диссертацияларды плагиатқа тексеру.

Атырау мұнай газ университетінде білім беру сапасының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ҚР жоғары оқу орындарының арасында алғашқылардың бірі болып 2004 жылы ИСО 9001:2015 халықаралық стандарты талаптарының негізінде сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) әзірленіп, енгізілді, үнемі жақсарып келеді. Жыл сайын СМЖ қойылатын халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестігін тексеру үшін ішкі және сыртқы аудит жүргізіледі. 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 жж. АтМГУ IQNet СМЖ, "орыс тіркелімі" және "Қазақстандық сапа орталығы"сертификаттау органдары тарапынан қайта сертификаттау рәсімінен сәтті өтті.

Бөлім "Атырау Мұнай және газ университеті" КеАҚ институционалдық қайта аккредиттеуден өту бойынша жұмысты сәтті өткізді (11.06.2018 ж. ІА-A № 0092 институционалдық аккредиттеу туралы куәлік, БСҚТА (білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік) аккредиттеу агенттігі). 2014 жылдың қазан - қараша айларында бөлім қызметкерлері бакалавриаттың 20 білім беру бағдарламасын аккредиттеуден өту бойынша жұмыс жүргізді. Бакалавриаттың 20 білім беру бағдарламасы аккредиттелді (06.12.2014 ж. SА 0033/1, 0033/2, 0033/3, 0033/4 куәлігі, БСҚТА аккредиттеу агенттігі).

Университет БСҚТА және АРТА (аккердиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі) өткізетін Қазақстанның жоғары оқу орындарының рейтингтеріне үнемі қатысады.

Университет ҚР 20 үздік ЖОО тізбесіне кіреді ("Казахстанская правда" газеті 2019 жылғы 15 мамырда, №90, АРТА өткізген бас рейтингіне сәйкес), сондай-ақ Үздік техникалық ЖОО арасында (БСҚТА рейтингіне сәйкес) 11-орынды алады.

RU KK  EN