09.09.2020

PRIMARIES 2020

PRIMARIES 2020
Құрметті отандастар, жерлестер!

Мен, Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы, «Болашақ» бағдарламасының түлегімін. Қазіргі уақытта Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің басқарма төрағасы - ректоры қызметін атқарудамын. Шетелде және отандық жетекші университеттерде алған білімім, қарапайым мұғалімнен басталып, жоғары оқу орындарында басшылық қызметке дейінгі жүріп өткен жолым, жинаған тәжірибем елдің бүгіні мен ертеңің бір қажетіне жараса, мақсатымның орындалғаны деп білемін. «Nur Otan» партиясының праймеризіне қатысып, қоғамның өзекті мәселелерін шешуге, жаңа идеяларды іске асыруға, жарқын бастамаларға қолдау көрсетуге шешім қабылдадым.

Жаңа әлемге бейімделу, жетістікке жетер жолды табу бізге тың міндеттер жүктеді. Соның ішінде Президент атап көрсеткен адами капиталды дамыту мәселесі азаматтық қоғам өкілі ретінде мені де алаңдатады. Оқуы озған, ғылымы дамыған, білімі кемелденген мемлекеттің, рухы мықты елдің болашағы да айқын.
Қазіргі дағдарыс жағдайында адам капиталын дамытудың маңызы мен өзектілігі зор болып отыр. Бұл өз кезегінде еңбек өнімділігін арттыру, өмір сүру деңгейін, білім беру сапасын жақсарту, денсаулық сақтау, спортты серік ету, мәдениетке маңыз беру секілді қағидаларды қамтиды. Президент Жолдауына сәйкес заманауи жаңа үлгіде «Индустрия-білім-ғылым-бизнес» интеграция процесін жүзеге асыру негізінде Атырау өңірін қажетті мамандармен қамтуды қолға алуды көздедім.

Сонымен қатар еліміздегі мұнай-газ саласына кадр даярлайтын мамандандырылған жоғары оқу орнының басшысы ретінде мен де депутат болып сайланған жағдайда адами капиталды дамытуға, «Білім экономикасы» мен «Ақылды экономиканы» жетілдіруге бар күшімді саламын.

Университет – келешектің инвестициясы. Жоғары оқу орнында сапалы білім алған әр жас ертеңгі күні өңірдің өркендеуіне үлес қосады. Ал «Мықты өңір – мықты Қазақстан»! Осы мақсат жолындағы әр қадамым өздеріңіздің қолдауларыңызбен биік белестерге бастарына сенемін!

Үздік университет! Мықты маман! Өркендеген өңір!


Дорогие соотечественники!

Я Гульзада Шакуликова, выпускница программы «Болашақ», Председатель Правления-ректор Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева.

Мы каждый день размышляем о настоящем и будущем, проходим через нить идей и мыслей о том, как каждый из нас может внести свой вклад в развитие места, в котором мы живем, города, региона, страны и мира в целом. Успех благих намерений требует от нас действовать сегодня и сейчас, опережая возможности и вызовы будущего. Так я приняла решение участвовать в праймеризе партии «Nur Otan».

Еще несколько месяцев назад мир жил по другим правилам. Сегодня он трансформировался. Нынешние условия ставят перед нами задачи, требующие полной отдачи и вовлечения каждого члена общества в глобальный процесс. Вот в этой картине мы и наблюдаем успех стран с развитым человеческим капиталом, где вклад одного жителя превосходит работу целых ведомств стран с низким качеством человеческих ресурсов. Развитие человеческого капитала требует системного подхода к улучшению сфер образования, здравоохранения, культуры, информационных технологий, качества жизни в целом. Но фундаментом всего этого является образование, от уровня которого зависит уровень развития национальной экономики.

Будучи ректором единственного специализированного вуза страны по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли, я нацелена направить все свои знания, опыт и силы для превращения нашего университета в якорный вуз, в Центр компетенций по подготовке специалистов для нефтегазового комплекса страны, которая является стратегически важной для нас. В целях обеспечения национальными кадрами как существующие, так и новые производства, мы намерены осуществить эффективную интеграцию «Индустрия - образование - наука - бизнес»!

В новых условиях университет должен играть интегрирующую роль, это инвестиции в будущее. Молодое поколение, получившее достойное образование, завтра будет вносить свой вклад в развитие региона, страны в целом. «Сильный регион - сильный Казахстан!». Я верю, что каждый шаг на пути к этой благой цели, будет успешным при вашей поддержке и поможет изменить этот мир к лучшему!

Сильный университет - сильные кадры - сильный регион!

Возврат к списку

Не знаете что выбрать?

Специалисты приемной комиссии помогут определиться

Оставьте заявку.
Мы перезвоним и проконсультируем!
CAPTCHA

RU  KK EN