Физика и математика

Бағдарлама мұнай-газ саласы үшін жаңа буынды автоматтандыру саласында жоғары кәсіби кадрларды даярлауға бағытталған. Бітіруші микропроцессорлық құралдар негізінде заманауи жабдықтар мен өндірістік процестерді басқару жүйелерін құруға және басқаруға, әртүрлі салалардағы автоматтандыру жүйесін әзірлеуге қабілетті болады. Мамандық түлегі конструктивті схемаларды, бақылау-өлшеу аспаптарын қолдана алады; автоматтандырылған технологиялық кешендердің жұмысында өлшеу әдістері мен құралдарын қолдану; автоматтандырылған өндіріс жүйелерін әзірлеу және пайдалану; заманауи бағдарламалау тілдері мен құралдарын пайдаланып микроконтроллерлерді бағдарламалау және т.б. Түлектер аспап жасау жөніндегі инженер, АПКС маманы, жабдықты іске қосу және пайдалану жөніндегі инженер лауазымдарын атқара алады.


ПОСТУПИТЬ →

Бұл оқу саласында студенттер кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындалады: автокөліктерге және технологиялық жабдықтарға сервистік қызмет көрсету және жөндеу, көлік құралдарын пайдалану кезінде техникалық бақылау және диагностика және т.б.

ПОСТУПИТЬ →

«Өнеркәсіптік энергетика» БӨ жүзеге асырудың мақсаты студенттердің гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және жаратылыстану білімдерін, тереңдетілген кәсіби даярлығын қалыптастыру болып табылады. Студенттер негізгі кәсіптік біліммен қатар қаржы, персоналды басқару, энергетика саласындағы стратегиялық және инновациялық менеджмент, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері, энергетика саласында жаңа экологиялық таза және қалдықсыз технологияларды дамыту салаларында білім алады.


ПОСТУПИТЬ →

Бұл бағдарлама бойынша білім беру мұнай-газ саласындағы өзекті мәселелерді шешудегі тәжірибелік және ғылыми-зерттеу қызметіне бағытталған. Мұнай-газ кешені объектілеріндегі әртүрлі жұмыс түрлерін қамтитын жер қойнауынан мұнайды, газды және конденсатты өндіру бойынша техникалық қызмет саласы кәсіби қызмет саласы болып табылады. БӨ кәсіптік қызметінің объектілері: меншік нысанына қарамастан мұнай-газ кешенінің кәсіпорындары; құрлықтағы және теңіздегі мұнай, газ және газ конденсатты кен орындары.


ПОСТУПИТЬ →

Бағдарламаны оқыту мұнай-газ саласындағы өзекті мәселелерді шешудегі тәжірибелік және ғылыми-зерттеу қызметіне бағытталған. 6В07204 – «Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және жөндеу» бакалавриатының кәсіптік қызмет саласы әртүрлі мақсаттағы мұнай және газ ұңғымаларын және құрлықтағы және теңіздегі ұңғымалардың профильдерін бұрғылау, бекіту және сынау кезіндегі технологиялық процестер кешенін қамтиды; ұңғымаларды салу, күрделі жөндеу, реконструкциялау және қалпына келтіру кезінде қолданылатын технологиялық жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету; тәуекелді бағалау және мұнай және газ өндірудегі технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын анықтау.

ПОСТУПИТЬ →

Бағдарлама объектілерді жобалау, жөндеу, мұнай және газ құбырларын, мұнай және газ қоймаларын орналастыру орындарын ұйымдастырудың технологиялық процестері бойынша мамандарды оқытады. Осы бағдарлама бойынша оқыту құрлықтағы және теңіздегі отын энергетикасы сегментіндегі технологиялық процестер мен салаларды жобалау және салу, енгізу және басқару әдіснамасы мен әдістеріне бағытталған. БӨ кәсіби қызметінің салалары мұнай мен газды тасымалдау және сақтау, мұнай және газ құбырларын және құрлықтағы және теңіздегі мұнай және газ қоймаларын пайдалану жөніндегі техникалық қызмет саласы болып табылады. Кәсіби қызмет объектілері: меншік нысанына қарамастан мұнай-газ кешенінің кәсіпорындары; магистральдық мұнай құбырлары, газ құбырлары, мұнай және газ айдау станциялары, мұнай базалары мен газ қоймалары; қызметiне мұнай-газ көлiгi мен қоймаларын барлау, жобалау және пайдалану кiретiн ұйымдар.

ПОСТУПИТЬ →

Осы білім беру бағдарламасының пәндерін оқу студенттерге кәсіптік қызметті жүзеге асыруда дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді; құрылыс конструкцияларын жобалау, ғимараттар мен құрылыстардың элементтерінің есептеулерін жүргізу, техникалық шешімдерді ресімдеу, экология және тіршілік қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып, құрылыс пен қайта құрудың техникалық шарттарын әзірлеуге қатысу, құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау. Бакалавриат дәрежесін алған тұлғалар басқару жүйесінің орта және жоғары буын менеджерлері ретінде білікті жұмыс істеу үшін барлық қажетті білім мен практикалық дағдыларға ие және кейіннен өз қызметін әртүрлі басшы лауазымдарда жүзеге асыра алады.

ПОСТУПИТЬ →

Осы білім беру бағдарламасының пәндерін оқу студенттерге өрт, өндірістік, экологиялық, химиялық, радиациялық, биологиялық және қауіпсіздіктің басқа түрлері бойынша жобаларды, бағдарламаларды, техникалық шешімдер мен шараларды әзірлеу, енгізу және бақылау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді; қоршаған ортаны және оның құрамдас бөліктерін техногендік әсерден қорғау, сондай-ақ қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша инженерлік мәселелерді шешу әдістерін меңгеру және білімді, заманауи әдістер мен бағдарламалық құралдарды қолдана білу.


ПОСТУПИТЬ →

Бұл бағдарлама бойынша білім беру мұнай-газ саласындағы өзекті мәселелерді шешудегі тәжірибелік және ғылыми-зерттеу қызметіне бағытталған. БӨ кәсіби қызметінің бағыттары кәсіптік қызмет нәтижесінде объектілерді геологиялық зерттеу бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жобалау және жүзеге асыру, іздеу және барлау бойынша геологиялық қызметтер және тұтастай алғанда жер қойнауын пайдалану, геологиядағы педагогикалық қызмет болып табылады. Кәсіби қызмет объектілері: геологиялық өндіріс, ғылым және білім беру ұйымдарындағы жер қойнауын пайдалану және ғылыми зерттеу объектілері болып табылатын: жер қыртысы, мұнай-газ аймақтары, бассейндер, аудандар, кен орындары, мұнай және газ кен орындары, жанғыш пайдалы қазбалар, тау жыныстары мен пайдалы қазбалар.


ПОСТУПИТЬ →

Бұл бакалавриат бағдарламасы екі мамандықты қамтиды: «Мұнай және газ кен орындарының машиналары мен жабдықтары» және «Мұнай және газ өңдеу зауыттарының жабдықтары». Оқу үдерісінде сабақтарды өткізудің инновациялық білім беру технологиялары кеңінен қолданылады («Технологиялық машиналар және көлік» кафедрасының оқу-өндірістік филиалы шеңберіндегі ұйым негізінде іскерлік және рөлдік ойындар, тренингтер, оқу орындарында өткізілетін сабақтар). Сондай-ақ үздік мамандармен және мұнай-газ кәсіпорны басшыларымен кездесулер жоспарланған.


ПОСТУПИТЬ →

RU KK  EN