Бухгалтерия

Бухгалтерияның негізгі міндеттері:

 1. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің қызметін қамтамасыз ету мақсатында университеттің экономикалық және қаржылық қызметін жоспарлау.
 2. Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес университеттің қаржылық-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебін және жүргізу.
 3. Бухгалтерлік есептің тұтастығын қамтамасыз ету.
 4. Университеттің қаржылық жағдайы, университеттің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері және университет жағдайының өзгеруі, ақша қаражатының қозғалысы туралы толық және сенімді ақпаратты қалыптастыру.
 5. Университеттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен, белгілі мөлшерде және уақытында Қазақстан Республикасының салықтарын және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді толық және уақтылы есептеуі мен төлеуін қамтамасыз ету.
 6. Бес жылдық кезеңге арналған даму жоспарының (бюджеттің) жобасын әзірлеу; белгіленген тәртіппен оның орындалуын қамтамасыз ету; Даму жоспарының (бюджеттің) орындалуы бойынша есеп дайындау және тапсыру.
 7. Өз құзыреті шегінде мемлекеттік салық және өзге де органдармен өзара іс-қимыл жасау.
 8. Университетті қаржыландыруды ұйымдастыру.
 9. Шығындарды оңтайландыру.
 10. Қаржылық-шаруашылық қызметтің дұрыс бухгалтерлік, салықтық және басқарушылық есебін жүргізу./li>
 11. Қаржы-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік, салықтық және басқарушылық есебін қалыптастыру және тапсыру.
 12. Өз құзыреті шегінде мемлекеттік салық және өзге де органдармен өзара іс-қимыл жасау.
 13. Өз құзыреті шегінде контрагенттермен және қаржы ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау.
 14. Төлемдерді ішкі құжаттарда айқындалған тәртіппен қолма-қол және қолма-қол емес нысанда жүзеге асыру.
 15. Өзекті заңнамалық және нормативтік құжаттардың мониторингі.
 16. СМЖ құжаттарын жұмыс барысында пайдалану./li>

 

«С.Өтебаев атындағы АтМГУ» КеАҚ жаңа деректемелері:

«Сафи Өтебаев атындағы Атырау Мұнай және газ университеті» КеАҚ

Деректемелерді ұсынады

Заңды мекен-жайы: 060027 Атырау қаласы, Баймұханов көшесі 45а

Нақты мекенжайы: 060027 Атырау қаласы, Баймұханов көшесі 45а

БИН:161040018928

ЖИК: KZ8596510F0007370305

ForteBank АҚ

БИК: IRTYKZKA

Тел:8/7122/ 36-01-35, 36-16-27

Басқарма төрағасы-ректор              Шакуликова Г.Т.

Бас бухгалтер                                         Кулбаева К.С.

RU KK  EN