/kk/PHP codeinclude/img/atrmgu.kz_Moment.jpg');">
Н.К. Нәдіров атындағы Мұнай-химия инженериясы және экология институты

Институт туралы

Н.К. Нәдіров атындағы Мұнай-химия инженериясы және экология институты 2021 жылы құрылған. Институттың негізгі қызметі мұнай-газ химиясы және басқа да ілеспе салалар үшін білікті мамандар даярлауға, мұнай-газ химиясы кластерінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін жоғары мектеп пен салалық ғылым ресурстарын біріктіруге қабілетті жетекші индустриялық, ғылыми-білім беру, инновациялық және мәдени орталық ретінде университеттің рөлін нығайтуға бағытталған. Институт химиялық технология, мұнай-химия, қоршаған ортаны қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік салаларына мамандар даярлайды.

Оқу мерзімі
3 – 4 жыл
Білім беру формасы
Күндізгі оқу, қашықтықтан оқыту
Диплом
Мемлекеттік үлгіде
Оқу ақысы
Тегін, ақылы 552 000 теңге
Миссия

Жоғары сапалы білім беру және зерттеу арқылы саланың болашақ көшбасшылары - жаңа буынның жоғары білікті кадрларын даярлау.

Мақсаты

Н.К.Надіров атындағы Мұнай-химия инженериясы және экология институтын Қазақстанның мұнай-газ химиясы және басқа да ілеспе салаларын технологиялық әртараптандыру мүддесінде түлектердің, білім беру бағдарламаларының, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің сапасын, бәсекеге қабілеттілігі мен сұранысын қамтамасыз ететін білім беру, ғылыми және әлеуметтік қызметтің дамыған инфрақұрылымы бар инновациялық институт ретінде жаңғырту.
Факультет деканы

Қанбетов Асылбек Шахмұратұлы


Тәжірибе және жұмысқа орналасу

Институт Атырау өңірінің "АМӨЗ" ЖШС, Worley Parsons, "ҚМГ Инжинеринг" ЖШС, "YKK" ЖШС, Fluor, "Атырау Мұнайгаз" ЖШС, "Ембімұнайгаз" АҚ, "Жігермұнайсервис" ЖШС, "Бертлинг Қазақ Лоджистикс" ЖШС, "ҚазТурбоРемонт" ЖШС сияқты жетекші кәсіпорындарымен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді, ЖШС "KPI", атмосфералық ауаны қорғау ҒЗЖ," Каспиймұнайгаз " ҰИЖИ АҚ және т. б. шарттар негізінде. Сондай-ақ кәсіпорындарда институттың филиалдары жұмыс істейді. Студенттер кәсіби тәжірибеден өтіп, одан әрі жетекші кәсіпорындарда жұмысқа орналасады

Оқыту бағдарламалары Бакалавриат


Оқыту бағдарламалары Магистратура

Оқу бағдарламалары Докторантура


Ғылыми зерттеулер

Проекты: научно-прикладные исследования.
1.Химия өнеркәсібі үшін жоғары сапалы отындарды, майларды, шикізатты және басқа да тауарлық өнімдерді барынша алу және алу мақсатында Батыс Қазақстанның көмірсутек шикізатын қайта өңдеу және пайдалану тиімділігін арттыру.
2. Мұнай-химия өндірісі үшін ілеспе мұнай газын кешенді қолдану және құрамында күкіртсутегі бар мұнай кен орындарын игерумен өңірдің экологиялық проблемаларын шешу.
3. Каспий теңізінің Қазақстандық секторының экологиялық жағдайына мұнай іздеу операцияларының әсерін зерттеу.
4. Индер көлінің табиғи суларды ұтымды пайдалану мүмкіндігі туралы ғылыми негіздеме әзірлеу.
5. Атырау облысының шекарасындағы Солтүстік-Шығыс Каспий жағалауы белдеуінің фондық жағдайы.
6. Бензиннің октан санын арттыратын жаңа оксигенаттардың қасиеттерін зерттеу
7. Дизель отынының майлау қасиеттерін жақсартатын тозуға қарсы қоспаларды алу технологиясын әзірлеу
8. "АМӨЗ" ЖШС-де өңделетін мұнай құрамын толық зерттеу
9. Мұнайды бастапқы өңдеу қондырғыларында коррозия ингибиторларын беруді оңтайландыру жөніндегі зерттеу
10. Жағалаудағы экожүйелерді климаттың өзгеруіне бейімдеу үшін жаңа геокеңістіктік инженерия курстары-ГЕОКЛИК, Эразмус+


«Геоэкология» ғылыми-зерттеу зертханасы

«Геоэкология» ғылыми-зерттеу зертханасы (ҒІЗ) университет базасында 2015 жылы құрылған. «Геоэкология» ҒІЗ қызметінің мақсаты табиғи және техногендік ресурстарды ұтымды пайдалану, кешенді инжиниринг және жүргізілген зерттеулердің ғылыми нәтижелерін коммерцияландыру саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізуге бағытталған. «Геоэкология» ҒІЗ қызметінің негізгі (басым) ғылыми бағыттары қоршаған орта компоненттерін кешенді зерттеу, антропогендік жүктемелердің өңірдің табиғи ортасына әсерін зерттеу. «Геоэкология» ҒІЗ базасында мынадай ҒЗЖ орындалды: - «Каспий теңізінің Қазақстандық секторының экологиялық жағдайына мұнай іздеу операцияларының әсерін зерттеу және мұнай дақтары дрейфінің математикалық моделін әзірлеу». Жетекшісі: Кенжеғалиев А. 2012-2014 жж. ҚР БҒМ ҒК МФ 36 000 000 тнг.; - «Индер көлі Табиғи суларын ұтымды пайдалану мүмкіндігі туралы ғылыми негіздеме әзірлеу». Жетекшісі: Диаров М.Д., Кенжеғалиев А., Орындаушы. Кәрімова Н. Р., Құлбатыров Д.К. 2017 ж. Тапсырыс беруші Атырау облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы, Пятигорск курортология институтымен бірлесіп, 38 000 000 тнг.; - «Атырау облысының шекарасындағы Солтүстік-Шығыс Каспий жағалауы белдеуінің фондық жағдайы». 2019 ж. Жетекшісі: Кенжеғалиев А. Орындаушы. Диаров М.Д., Каримова Н.Р., Канбетов А. Ш., Құлбатыров Д. К., Абилгазиева А. А., Шахманова А. К., Сәрсенов К. К. Тапсырыс беруші НКОК, "ҚАПЭ" ЖШС-мен бірлесіп 10 000 000 тнг.; - «Болашақ» МГТӨҚ аумағындағы атмосфералық ауаның сапасы күкірт қоймасы алаңының әсерін зерттеу». 2023 ж. Құлбатыров Д. К., Жақсиева Г. Р. "КАПЭ" ЖШС - «Оңтүстік Қамыскөл және Төлеген кен орындарында экологиялық өлшеулер жүргізу, су, топырақ сынамаларын алу» СҒЗЖ. 2017 ж. «Ембаведойл» ЖШС - «Геоэкология» ҒЗИ қызметкерлері «ҚОҚжӨТҚ» білім беру бағдарламасының білім алушыларымен бірлесіп, Қазақ мұнайының 120 жылдығына орай Қазақ мұнайының бастауы – Қарашүңгілге экспедиция жасады. 2019 ж. - Tempus Iemas «Өнеркәсіптік экология» (2012-2015 жж.) - Erasmus+ (2020-2023 жж.) бағдарламасы бойынша «Жағалаудағы экожүйелердің климаттың өзгеруіне бейімделу үшін геокеңістіктік инженерия бойынша жаңа курстар» Геокликалық (климаттың өзгеруіне климаттың өзгеруіне бейімделу үшін геокеңістіктік инженерия бойынша жаңа курстар). ҒЗЖ нәтижелері Scopus дерекқорына кіретін журналдарда, халықаралық конференция материалдарында, монография түрінде, авторлық құқықта және т. б. жарияланады. «Геоэкология» ҒЗЗ базасында 6В11201, 7М11201 - «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі» ББ білім алушылары дуальды оқытудан және өндірістік практикадан өтеді.


«Мұнайхимия» инженерлік бейіндегі зертхана

«Мұнайхимия» инженерлік бейінді зертханасы Атырау мұнай және газ институтының базасында ҚР Білім және ғылым министрінің бұйрығы (ҚР БҒМ 15.03.2007 ж. № 120 бұйрығы) және АтМГУ ректорының 28.08.2009 ж. №356/1 бұйрығына сәйкес құрылды.
«Мұнайхимия» ИБЗ Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің Ұлттық аккредиттеу орталығының аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген (№KZ аккредиттеу аттестаты.Т. 06.1425 12.08.2020 ж.). Аккредиттеу саласы-мұнай өнімдерін зерттеу: бензин, дизель отыны, мазут, битум.
«Мұнайхимия» ИБЗқызметінің негізгі (басым) ғылыми бағыттары: 1. Мұнай және мұнай өнімдерінің физика-химиялық қасиеттерін зерттеу; 2. Депрессорлық және октанды арттыратын қоспалардың, коррозия ингибиторларының және басқа да бағалы мұнай-химия өнімдерінің синтезі; 3. Қара жолдарды салу үшін мұнаймен ластанған топырақты кәдеге жарату және қолдану; 4. Мұнай битумдары мен битум эмульсияларын гидрооқшаулағыш және жол төсемдерінде тұтқыр ретінде зерттеу; 5. Қаныққан алифатты, алициклді, гетероциклді көмірсутектерді, қаныққан алифатты меркаптандар мен дисульфидтерді масс-спектрометриялық зерттеу; 6. Жеңіл мұнай өнімдерін, майлау материалдарын, мастиканы және басқа да мұнай-химия өнімдерін алу мақсатында АСПО, «Атактика» және «Воск» термиялық өңдеу.Докторантура

ОП ХТОВ-МАШ Докторантура (казахский)Магистратура

КЭД "Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі" (2 жыл)
КЭД "Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі" (1,5 жыл)


RU KK  EN