Бакалавриат


Бакалавриат білім беру бағдарламаларының тізімі


Факультет Бағдарлама Сипаттамасы
Мұнай-газ факультеті 6В07201 - Геология және мұнай-газ кен орындарын барлау

Білім беру бағдарламасы қазіргі заманғы геологиялық және мұнай өндірушілер талап ететін мұнай-газ жинақтамаларын іздеу мен барлаудың геологиялық-геофизикалық әдістерін, тау-кен жыныстарын зерттеу әдістерін, геофизикалық зерттеулерді түсіндіруді білетін экономикалық даму мәселелерін шешуге қабілетті, геологиялық-геофизикалық зерттеулерді жобалауға, жер қойнауындағы мұнай мен газдың ұзақ мерзімді жоспарларын құруға қабілетті, ел экономикасының дамуына ықпал ететін кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдарға мұнай геологиясы саласындағы жоғары білікті бакалаврларды дайындауға бағытталған. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/oil/geologiya-i-razvedka/

6В07202 - Мұнай және газ кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері

Білім беру бағдарламасы геологияны, мұнай мен газ жинақтау үшін геологиялық барлау мен барлаудың геологиялық және геофизикалық әдістерін, жер қыртысында көмірсутектердің түзілуі мен жинақталуының геологиялық процестерін, әдістерін білетін жоғары білікті мамандарды дайындауға бағытталған. тау жыныстарын зерттеу, ұңғымаларды зерттеудің геофизикалық әдістері, геофизикалық зерттеулерді түсіндіру, құрылымдық карталарды құру әдістері, геологиялық профильдер мен учаскелер, құрлықта және теңізде мұнай мен газ ұңғымаларын бұрғылау технологиялары, мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану және тыңдаушыларға дайындық деңгейін одан әрі өз бетінше жақсартуға мүмкіндік беретін арнайы пәндер. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/oil/geofizicheskie-metody-poiska-i-razvedki-mestorozhdeniy-nefti-i-gaza/

6В07203 - Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану

білім беру бағдарламасы - ең сұранысқа ие және өзекті. Бағдарлама инновациялық, өнертапқыштық, өндіруші, барлау және басқа да қызмет салаларында мұнай-газ саласының көшбасшыларын даярлайды. БББ түлегі мынадай лауазымдарда жұмыс істей алады: инженер-мұнайшы; инженер-геолог; ұңғымаларды сынау жөніндегі инженер; мұнай және газ өндіру жөніндегі оператор; ұңғымаларды зерттеу жөніндегі оператор; қабаттық қысымды ұстап тұру цехының операторы; мұнайды дайындау және айдау цехының операторы; бас құрылыстардың зертханашысы; ғылыми-зерттеу жұмыстары цехының операторы. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/oil/razrabotka-i-ekspluatatsiya-neftyanykh-i-gazovykh-mestorozhdeniy-/

6В07204 - Құрлықтағы және теңіздегі мұнай-газ ұңғымаларын бұрғылау және жөндеу

Білім беру бағдарламасы - ең танымал және маңызды бағдарлама. Мұнай-газ саласы басшыларын жоғары бағыттағы қызмет саласында даярлауға бағытталған. Осы бағдарлама бойынша оқытуда мұнай-газ саласындағы өзекті мәселелерді шешуде практикалық және зерттеу қызметі көзделеді. БББ түлектері өнеркәсіптің барлық саласында келесі лауазымдарға сұранысқа ие: инженер-мұнайшы; бұрғылау инженері; Бұрғылау сұйықтығының инженері; ұңғымаларды жер асты жөндеу және капиталды жөндеу жұмыстары бойынша бригадирдің көмекшісі. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/oil/burenie-i-remont-neftyanykh-i-gazovykh-skvazhin/

6В07205 - Құрлықта және теңізде мұнай – газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын жобалау және пайдалану

Білім беру бағдарламасы - ең танымал және маңызды бағдарлама. Бакалаврлардың кәсіби қызмет саласы: мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын жобалауды, пайдалануды және жөндеуді қамтитын отын энергетикасының сегменті. Бағдарлама объектілерді жобалау, жөндеу, мұнай-газ құбырлары, мұнай-газ қоймалары орындарын жайластыру технологиялық процестерінің мамандарын дайындайды. Осы бағдарлама бойынша оқыту құрылықтағы және теңіздегі отын энергетикасы сегментіндегі технологиялық процестер мен өндірістерді жобалау және құрастыру әдістемесі мен әдістерін, іске асыруға және басқаруға бағытталған. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/oil/proektirovanie-i-ekspluatatsiya-neftegazoprovodov-i-neftegazokhranilishch/

6В07301 - Геодезия және картография

Білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделінің негізінде әзірленген және геодезиялық өлшемдер мен картография саласында жаңа технологияларды меңгерген, геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін заманауи құралдарды пайдалана алатын, геодезиялық деректерді автоматтандырылған өңдеуді меңгерген жоғары білікті бакалаврларды даярлауға бағытталған; заманауи деңгейде геодезия және картографияның пәнаралық салаларында жобалау-конструкторлық қызметке дайын өнім шығаруға; мұнай саласы үшін геодезиялық түсірілімдердің инновациялық тиімді әдістерін әзірлеуге бағытталған эксперименттік-зерттеу қызметіне; өзін-өзі оқытуға және үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталған. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/oil/geodeziya-i-kartografiya/

Мұнай-химия инженериясы және экология институты 6В06201 - Инфокоммуникациялық жүйелер мен желілер

Инфокоммуникациялық жүйелер мен желілер ғылым мен техниканың барлық салаларында маңызды. Ақпараттық-коммуникациялық жүйелер мен желілер саласындағы инновациялар осы саладағы революциялық дамуды ғана емес, сонымен бірге қоғамның барлық салаларында ғылыми және технологиялық прогреске тікелей әсер етеді. Осылайша, инфокоммуникациялық жүйелер мен желілер интеллектуалды және экономикалық әлеуетті - қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз ететін стратегиялық ресурстардың тез жинақталуын қамтамасыз ететін инновациялық технологиялар класына жатады. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/engineering/infokommunikatsionnye-sistemy-i-seti/

6В07102 - Көлік, көліктік техника және технологиялар

Білім беру бағдарламасын дайындау бағыты бойынша Бакалавр кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындалады: - автомобиль көлігі мен технологиялық жабдықтарға сервистік-жөндеу қызметін көрсету; - көлікті пайдалану барысында техникалық бақылау мен диагностиканы жүзеге асыру; - дилерлік орталықтарды, автомобильдерге техникалық қызмет көрсету станцияларын, пайдалану және жөндеу автокөлік кәсіпорындарының учаскелері мен цехтарын жобалау. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/engineering/transportnaya-tekhnika-i-tekhnologii/

6В07104 - Өндірістік энергетика

БББ жүзеге асыру міндеті білім алушыларда гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және жаратылыстану-ғылыми білімді, тереңдетілген кәсіптік даярлықты қалыптастыру болып табылады. Базалық кәсіби біліммен қатар білім алушылар қаржы, персоналды басқару, энергетикадағы стратегиялық және инновациялық менеджмент, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері, энергетикадағы экологиялық таза және қалдықсыз жаңа технологияларды әзірлеу саласында білім алады. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/engineering/promyshlennaya-energetika/

6В07106 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Білім беру бағдарламасы химия және химиялық технология саласында білім алушыларды дайындауға бағытталған. Білім беру бағдарламасы тұжырымдамасының негізінде өнеркәсіптің негізгі мұнай-газ өндіру, мұнай-газ өңдеу және химиялық салаларын жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз етуге ұмтылу жатыр. Осы бағдарлама бойынша бітірушілердің кәсіптік даярлық деңгейі мұнай-газ өндіру, мұнай-газ өңдеу, мұнай химиясы: жоғары технологиялы, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды жаппай қолдануға, жобалау мен басқаруды компьютерлендіруге негізделген жетекші тұтынушы кәсіпорындардың талаптарымен анықталады. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/engineering/khimicheskaya-tekhnologiya-organicheskikh-vezestv/

6В07107 - Мұнай және газ өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары

Осы бакалаврды дайындау бағдарламасы екі мамандандырудан тұрады. Олар: «Мұнай және газ кәсіпшілігінің машиналары мен жабдықтары» және «Мұнайгаз өңдеуші зауыттардың машиналары мен жабдықтары». Оқу үрдісінде сабақтар инновациялық білім технологиясын («Технологиялық машиналар және көлік» кафедрасының оқу-өндірістік бөлімшесі шеңберінде мекемелердің базасында ұйымдастырылған сабақтар, істік және рольдік ойындар, тренингтер) қолдана отырып жүргізіледі. Сонымен қатар мұнайгаз саласының мекемелерінің үздік мамандарымен және жетекшілерімен кездесулер де қарастырылған. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/engineering/mashiny-i-oborudovanie/

6В07302 - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс

Берілген білім беру бағдарламасының пәндерін оқу білім алушыларға кәсіби қызметті жүзеге асыру дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді: құрылыс құрылымдарын жобалауға, ғимараттар мен имараттар элементтерінің есебін жүргізуге, техникалық шешімдерді ресімдеуге, экология және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып, құрылыс және қайта құруға техникалық тапсырмаларды әзірлеуге қатысуға, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындауға мүмкіндік береді. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/engineering/promyshlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo/

6В11201 - Өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

Білім беру бағдарламасының пәндерін оқып үйрену студенттерге өртке қарсы, өнеркәсіптік, экологиялық, химиялық, радиациялық, биологиялық және басқа да қауіпсіздік техникасы бойынша жобаларды, бағдарламаларды, техникалық шешімдерді мен шараларды әзірлеу, енгізу және бақылау дағдыларын игеруге мүмкіндік береді; қоршаған ортаны және оның компоненттерін антропогендік әсерден қорғауға, сондай-ақ қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, өмірлік қауіпсіздіктің және қоршаған ортаны қорғаудың инженерлік әдістерін қолдану мүмкіндігін ұсынады. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/engineering/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zashchita-okruzhayushchey-sredy/

6В11301 - Қозғалысты ұйымдастыру, көлікті басқару және логистика

"Қозғалысты ұйымдастыру, көлікті басқару және логистика" білім беру бағдарламасының бірегейлігі осы бағдарлама бойынша білім алған бакалавр құзыреттерімен анықталады. Бірегей құзыретке мыналар жатады: жалпы қазақстандық және әсіресе өңірлік деңгейде көліктік тасымалдау және бизнес саласындағы білім; практикалық дағдыларға бағдарлай отырып, көлік кәсіпорындарда кәсіби қызметті жүзеге асыра білу; техника мен технология қызметтін жүргізуді меңгеру. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/engineering/organizatsiya-dvizheniya/

Ақпараттық технологиялар факультеті 6В06101 - Мұнай-газ саласындағы ақпараттық жүйелер

ББ бағыты бойынша бакалаврларды дайындау бағдарламасы жұмыс берушілердің сұранысы бойынша "Атамекен" ҚР ҰКП кәсіби стандарттарына сәйкес құрылған. Бағдарлама мұнай-газ саласындағы ақпараттық жүйелерді жобалау, әзірлеу, енгізу, сүйемелдеу және пайдалану, сондай-ақ әртүрлі бейіндегі ақпараттық жүйелерді әкімшілендіру және қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында жоғары кәсіби кадрларды даярлауға бағытталған. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/fakultet-informatsionnykh-tekhnologiy/informatsionnye-sistemy-v-neftegazovoy-otrasli_/

6В06102 - Компьютерлік басқару жүйелері және робототехника

білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделінің негізінде әзірленді. Бағдарлама компьютерлік технологиялар мен робототехника саласында жоғары кәсіби кадрларды даярлауға бағытталған. Ақпаратты жинау мен өңдеудің цифрлық технологияларын қолдануға, өндірістік процестерді жетілдіруге немесе автоматтандыруға қабілетті мамандарға деген қажеттілік күн сайын артып келеді. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/fakultet-informatsionnykh-tekhnologiy/kompyuternye-sistemy-upravleniya-i-robototekhnika_/

6В07101 -Өндірісті автоматтандыру және басқару

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші келесі дағдыларды меңгереді: құрылымдық сызбаларды, бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану; автоматтандырылған технологиялық кешендерді пайдалану кезінде өлшеу әдістері мен құралдарын қолдану; заманауи компьютерлік техника құралдарын пайдалана отырып, автоматты жүйелерді құру және пайдалануға енгізу бойынша есептеу жұмыстары кезінде автоматика процестерін автоматты басқару және математикалық модельдеу теориясын қолдану; өндірістің автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және пайдалану; технологиялық процестерді талдау, болжау және басқару әдістері, жоғары технологиялардың техникалық жүйелері; Заманауи бағдарламалау тілдері мен құралдарды қолдана отырып микроконтроллерлерді бағдарламалау; технологиялық үдерістер мен өндірістерді автоматтандыру және басқару жүйелерінің бағдарламалық қамтамасыз етілуін қолдану. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/fakultet-informatsionnykh-tekhnologiy/avtomatizatsiya-i-upravlenie-proizvodstvom_/

6B06301 - Ақпараттық қауіпсіздік

Білім беру бағдарламасы Ақпараттық қауіпсіздік саласында құзыретті және еңбек нарығында сұранысқа ие, ақпаратты криптографиялық және техникалық қорғауды, жүйелер мен желілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жоғары кәсіби кадрларды даярлауға бағытталған. Бағдарлама жұмыс берушілердің сұранысы бойынша "Атамекен"ҚР ҰКП кәсіби стандарттарына сәйкес әзірленді. Бүгінгі таңда іс жүзінде барлық қызмет салалары ақпаратты өңдеу және беру үшін компьютерлер мен желілерді кеңінен қолданады, сондықтан ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру процесінде оны қорғау өте маңызды болады. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/fakultet-informatsionnykh-tekhnologiy/informatsionnaya-bezopasnost_/

Бизнес мектебі 6В04101 - Мұнай-газ бизнесі экономикасы

Білім беру бағдарламасы қазіргі заманғы кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдардың сұранысына ие, экономикалық даму мәселелерін шешуге қабілетті, тиімді экономикалық қызметті алға жылжытатын, экономиканы және кәсіпкерлікті дамытудың стратегиялық баламаларын қалыптастыра алатын экономика, менеджмент және бизнес мамандықтары бойынша жоғары білікті бакалаврларды дайындауға бағытталған. 6В04101 «Мұнай-газ бизнесі экономикасы» білім беру бағдарламасының түлегі экономист, мұнай-газ саласы, мұнай бизнесі, халық шаруашылығының барлық салалары кәсіпорындарының экономикалық қызметінің менеджері, экономикалық қылмыстарды тергеу немесе салық қызметі, мемлекеттік кірістер бойынша маман, белгілі профиль бойынша талдаушы, лизинг және банктік қызметтер, бизнес маманы ретінде жұмыс істейді. құрылымдар және басқалары. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/it/ekonomika-neftegazovogo-biznesa/

6В04102 - Мұнай-газ бизнесін басқару

Білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарына жауап беретін және менеджмент пен бизнес саласында жоғары білікті бакалаврларды дайындауға, өндірісті басқарудың заманауи әдістерін игеруге бағытталған мамандарды даярлау құзыреттілік моделі негізінде жасалған. 6В04102 «Мұнай-газ бизнесін басқару» білім беру бағдарламасының түлектері өнеркәсіп, сауда, көлік, сақтандыру, туризм саласында сұранысқа ие; мемлекеттік және жергілікті басқару және бақылау органдарында; рекрутингтік агенттіктерде; жаңа технологияларды құру үшін ғылыми құрылымдардың ұйымдарында. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/it/menedzhment-neftegazovogo-biznesa/

6В04103 - Мұнай-газ бизнесінің есебі және аудиті

ББ бағыты бойынша бакалаврларды дайындау бағдарламасы субъектінің қаржылық қызметі туралы аудиторлық қорытындыны қалыптастыру және аудит жүргізу, есеп жүргізудің қазіргі заманғы дағдыларын меңгерген, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікте қаржылық ақпаратты жинау мен қалыптастырудың тұжырымдамаларын, нақты қағидалары мен қағидаттарын түсінетін білікті бухгалтерлер мен аудиторларды даярлауға бағытталған. 6В04103 «Мұнай-газ бизнесінің есебі мен аудиті» білім беру бағдарламасының түлектері өнеркәсіптің барлық салаларында: бухгалтер, аудитор (ревизор), бухгалтер-ревизор, қазынашы, бас қазынашы, қаржы талдаушысы, бас бухгалтер позицияларында сұранысқа ие. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/it/uchet-i-audit-neftegazovogo-biznesa/

6В04104 - Мұнай-газ бизнесінің қаржысы

ББ бағыты бойынша бакалаврларды даярлау бағдарламасы еңбек нарығында сұранысқа ие, қаржы жүйесі, экономика және менеджмент саласындағы құзыретті және бәсекеге қабілетті, шығармашылық және инновациялық ойлайтын, өз білімі мен дағдыларын іске асыра алатын, отандық және халықаралық еңбек нарығында жаңа буын және IT қаржы саласындағы мамандарды даярлауға бағытталған. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/it/finansy-neftegazovogo-biznesa/

6B04105 - Мұнай және мұнай тасымалдау маркетингі

ББ бағыты бойынша бакалаврларды даярлау бағдарламасы маркетинг және нарықтық талдау саласында жоғары кәсіби кадрларды, мұнай-газ саласы үшін жаңа буын маркетологтарын даярлауға бағытталған және: маркетолог мамандығына бағдарланған; мұнай маркетингі және мұнай тасымалдау саласында терең мамандануға мүдделі; маркетинг және нарықтық талдау саласында кәсіби, талдамалық және зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған тұлғалар үшін әзірленген. БББ парақшасына өтіңіз: https://aogu.edu.kz/faculties/it/marketing-nefti-i-transportirovki-nefti/

RU KK  EN