Н. К. Нәдіров атындағы Мұнайхимия инженериясы және экология институтының ПОҚ

САГИНАЕВ А.Т.
Профессор, х.ғ.д.
КАНБЕТОВ А.Ш.
Н. К. Нәдіров атындағы 
Мұнайхимия инженериясы және экология институты деканы 
б. ғ. к., профессор

АБИЛГАЗИЕВА А.А.
Қауымдастырылған профессор, б.ғ.к.
АБИЛХАЙРОВ А.И.
Қауымдастырылған профессор, х.ғ.к.
КАЛАУОВА А.С.
Қауымдастырылған профессор, х.ғ.к.
ШАХМАНОВА А.К.
Қауымдастырылған профессор, б.ғ.к.
КАЙРЛИЕВА Ф.Б.
Ассистент профессора, т.ғ.к.
КАРАБАСОВА Н.А.
Аға оқутышы, магистр
НАУРЫЗБАЕВА А.Д.
Аға оқутышы, магистр
КУЛБАТЫРОВ Д.К.
Аға оқутышы, магистр.
КУАНЫШЕВА Г.А.
Аға оқутышы, магистр
ШАЙДУЛИНА Ж.М.
Аға оқутышы, магистр
БУКАНОВА С.К.
Аға оқутышы, магистр
САКИПОВА Л.Б.
Аға оқутышы, магистр
ИМАНГАЛИЕВА А.У.
Оқутышы, магистр

RU KK  EN