Директорлар кеңесінің мәжілісі

Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттама № мезгілі, мәжіліс түрі

Директорлар кеңесі мәжілісіне қатысқан мүшелер

Қаралған сұрақтар

 

Хаттама №1, «27» қаңтар 2020 ж., Сырттай

Карабалин Узакбай Сулейменович

Дауленов Мирас Мухтарович

Карагаев Жумабай Габбасович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шораев Серболат Ерарыстанович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. 2019 жылға аудиторлық қызметтің төлем сомасын анықтау. Жалғыз акционер – ҚР БҒМ-не Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселені ұсыну;

2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 01.11.2019 жылғы №3 хаттамасымен бекітілген 2019-2020 оқу жылына арналған ұйымдастыру құрылымына өзгерістер енгізу;

3. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 01.11.2019 жылғы №3 хаттамасымен бекітілген 2019-2020 оқу жылына арналған штаттық санына өзгерістер енгізу;

4. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ проректорларын сайлау туралы ережені бекіту.

Хаттама №2, «18» ақпан 2020 ж., онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Дауленов Мирас Мухтарович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шораев Серболат Ерарыстанович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. 2019 жылға аудиторлық қызметтің төлем сомасын анықтау. Жалғыз «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ -ның Басқарма төрағасы-ректор, э.ғ.д., профессор Г.Т. Шакуликованың ұсынысы бойынша бос тұрған академиялық мәселелер және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор лауазымына міндетін атқару үшін информатика мамандығы бойынша PhD Құмалақов Болатжан Арменұлының кандидатурасын конкурс өткізген мерзімге дейін бекіту және лауазымдық қызметақысын анықтау туралы;

2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ - ның Басқарма құрамына өзгерістер енгізу.

Хаттама №3, 13.03.2020 жыл, сырттай

Карабалин Узакбай Сулейменович

Тойбаев Адлет Жунисович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Ішкі аудит қызметінің сарапшы – аудиторы Клара Сәрсенбайқызы Құлбаеваны өз өтініші бойынша қызметінен босату туралы;

2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ -ның Басқарма төрағасы-ректор, э.ғ.д., профессор Г.Т. Шакуликованың ұсынысымен бос тұрған қаржы директоры - бас есепші міндетін уақытша атқаруға Клара Сәрсенбайқызы Құлбаеваның кандидатурасын конкурс өткізген мерзімге дейін бекіту және лауазымдық қызметақысын анықтау туралы;

3. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Басқарма құрамына өзгеріс енгізу туралы;

4. Қоғамның ұйымдастыру құрылымындағы «Электр энергетикасы және өндірісті автоматтандыру» кафедрасы бойынша Директорлар кеңесінің 2020 жыл 27 қаңтардағы №1 хаттамалық шешімімен енгізілген өзгерісті 2020 жылдың 1 тамызынан бастап қолданысқа енгізу туралы;

5. 2020-2021 оқу жылына Білім беру бағдарламаларын бекіту туралы.

Хаттама №4, от «08» сәуір 2020 жыл, онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Бигари Рустем Айдарбекович

Тойбаев Адлет Жунисович

Шакаева Гаухар Сериккалиевна

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шораев Серболат Ерарыстанович

Тойбаев Амангельды Сагынбаевич

1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызмет бағыттары бойынша проректорларды сайлау және олардың өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақыларын анықтау:

1.1. Академиялық мәселелер және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау;

1.2. Ғылым және инновация жөніндегі проректорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау;

1.3. Жастармен жұмыс және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау.

2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қаржы директоры - бас есепшісін сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау;

3. ҚР БҒМ 2019 жылғы 30 мамырдағы №246 бұйрығымен бекітілген Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесі туралы ережені, Басқарма туралы ережені, Корпоративтік хатшы туралы ережені және Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту туралы;

4. COVID-19 коронавирустық пандемиясына байланысты төтенше жағдай мезгілінде университет қызметін қамтамасыз ету бойынша Қоғам Басқармасы қабылдаған шаралар туралы ақпарат;

5. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2020-2021 оқу жылына арналған оқу бағаларын бекіту;

6. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамында 2020-2021 оқу жылына шарт негізінде оқитын студенттерге оқу ақысын төлеуге жеңілдіктер (жеңілдіктер) беру туралы ережені бекіту;

7. Магистратураның 2020-2021 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларын бекіту (ЕМВА «Адам ресурстарын басқару», «MBA in Petroleum Engineering», «MBA in Sustainable Development»).

Хаттама №5, «30» шілде 2020 ж., онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Дауленов Мирас Мухтарович

Карагаев Жумабай Габбасович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шораев Серболат Ерарыстанович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау;

2. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті КеАҚ Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысын сайлау;

3. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті КеАҚ Ұйымдық құрылымы мен штат санын жаңа редакцияда бекіту;

4. 2020-2021 оқу жылына Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті КеАҚ-да білім алушылардың оқу ақысын төлеуге жеңілдік (шегерім) беру туралы Ережені бекіту.

Хаттама №6, «26» тамыз 2020 ж., сырттай

Карабалин Узакбай Сулейменович

Дауленов Мирас Мухтарович

Куандыков Балтабек Муханович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Кудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Шораев Серболат Ерарыстанович

Нурпейсов Марат Сайлаубекович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. «Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 2019 жылға қаржылық есебінің орындалуын алдын ала бекіту туралы;

2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ-ның 2020-2021 оқу жылына оқу бағасын бекіту (бакалавриат, магистратура, докторантура).

Хаттама №7, «20» қараша 2020 жыл, сырттай

Карабалин Узакбай Сулейменович

Куандыков Балтабек Муханович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Кудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Шораев Серболат Ерарыстанович

Нурпейсов Марат Сайлаубекович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 2019 жылға Даму жоспарының орындалуы жөніндегі 14-161040018928-2017-003 идентификаторы бойынша есепті бекіту туралы;

2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Жастармен жұмыс және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбек ақысын анықтау.

Хаттама №8, «03» желтоқсан 2020 жыл, онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Шораев Серболат Ерарыстанович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Стратегиялық жоспарын бекіту;

2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» 2021 жылға арналған Даму жоспарын бекіту және «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Даму жоспарының 2020 жылғы 2-жартыжылдығын нақтылауды бекіту;

3. Н. Балғымбаев атындағы байланыс орталығы «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ теңгеріміне беру туралы;

4. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ шетелдік білім алушылар үшін оқу ақысы мөлшерін бекіту туралы;

5. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ автопарк, мониторинг және жағдайды бақылау бөлімдері құрылымдарын аутсорсингке беру туралы;

6. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы-ректоры Гүлзада Тәңірбергенқызы Шакуликованың еңбек демалысын алу туралы өтінішін қарау.Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттама № мезгілі, мәжіліс түрі

Директорлар кеңесі мәжілісіне қатысқан мүшелер

Қаралған сұрақтар

 

Хаттама №1, «03» ақпан 2021 ж., онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикпаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ-ның ғылым және инновация жөніндегі проректорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау туралы;

2. Ұйымдастырушылық құрылымға және штаттық кестеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Хаттама №2, «09» ақпан 2021 ж., онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Дауленов Мирас Мухтарович

Қудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шораев Серболат Ерарыстанович

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;

2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ-ның жоғары білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысандары мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы;

3. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы;

4. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 2021-2025 жылдарға арналған Стратегиялық Даму жоспарына инфрақұрылымды дамыту бойынша толықтырулар енгізу туралы;

5. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ-ның Басқармасының қызметтік жалақысын көбейту туралы;

6. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ-ның қаржы директоры - бас есепшіні сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау.

Хаттама №3, «31» наурыз 2021 ж., сырттай

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикпаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ -ның өзіндік үлгідегі білім туралы құжатының (дипломның) жаңартылған дизайнын бекіту туралы.

ХАТТАМА №4, «28» мамыр 2021 ж., онлайн

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Тойбаев Адлет Жунисович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикбаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Аудиторлық қызметтің төлем бағасын анықтау және Жалғыз акционер – ҚР БҒМ-не Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселені ұсыну;

2. 2021-2022 оқу жылына «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ-да шарт негізінде білім алушылардың оқу ақысын бекіту туралы;

3. 2021-2022 оқу жылына «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ-да шарт негізінде білім алушылардың оқу ақысына жеңілдіктер (шегерім) беру туралы Ережені бекіту туралы;

4. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Ұйымдастыру құрылымын жәнге Штаттық санды бекіту туралы.

ХАТТАМА №5, «23» маусым 2021 жыл, сырттай

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Тойбаев Адлет Жунисович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикбаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

2021-2022 оқу жылына «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ-да шарт негізінде білім алушылардың оқу ақысына жеңілдіктер (шегерім) беру туралы Ережені бекіту

Хаттама №6, «10» тамыз 2021 жыл. сырттай

Карабалин Узакбай Сулейменович

Карагаев Жумабай Габбасович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

«Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 2020 жылға қаржылық есебінің орындалуын алдын ала бекіту туралы.

Хаттама №7, «31» тамыз 2021 жыл, сырттай

Карабалин Узакбай Сулейменович

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикбаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

«Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 2020 жыл Даму жоспарының орындалуы жөніндегі идентификаторы 14-161040018928-217-006 есебін бекіту туралы

Хаттама №8, «21» қазан 2021 жыл, Онлайн

Ерғалиев Қуаныш Асылханұлы

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикбаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. Бірінші проректорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау;

2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Ішкі аудит қызметінің аудиторын тағайындау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау.

3. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту:

3.1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық;

3.2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу туралы ереже

3.3. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасы

Хаттама №9, «24» қараша 2021 жыл, сырттай

Қуандықов Балтабек Мұханұлы

Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы

Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы

Жахин Арман Серікбайұлы

Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

«Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 2021 жылдың 2 жарты жылдығына арналған нақтыланған Даму жоспарын бекіту туралы

Хаттама №10, «25» желтоқсан 2021 жыл

Қарағаев Жұмабай Ғаббасұлы

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы

Қуандықов Балтабек Мұханұлы

Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы

Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы

Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы

Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамының Даму жоспарын 2022 жылға бекіту туралы сәйкестендіргіші 14-161040018928-2022-001Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттама № мезгілі, мәжіліс түрі

Директорлар кеңесі мәжілісіне қатысқан мүшелер

Қаралған сұрақтар

 

Хаттама № 1, 03» ақпан 2022 ж.

Ерғалиев Қуаныш Асылханұлы

Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серикпаевич

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2021-2025 жылдарға арналған Даму Стратегиясына жоспарына өзгерістер енгізу туралы.

2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2022 жылға бекітілген Даму жоспарын таныстыру.

3. Ережелерді бекіту:

- «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Корпоративтік әдеп кодексін бекіту туралы.

- «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ережені бекіту

- Басқарма төрағасы-ректорының және басқарма мүшелерінің KPI туралы ережені бекіту.

- Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің ережесін бекіту туралы.

- Аудит жөніндегі комитеттің ережесін бекіту туралы.

- Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің ережесін бекіту туралы.

4. Директорлар кеңесінің Комитеттерін құру, құрамын бекіту және төрағасын сайлау туралы:

- Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетті құру, құрамын бекіту және төрағасын сайлау

- Аудит жөніндегі комитетті құру, құрамын бекіту және төрағасын сайлау.

- Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетті құру, құрамын бекіту және төрағасын сайлау.

Хаттама №2, «18» наурыз 2022 ж.

Куандыков Балтабек Муханович

Нурпеисов Марат Сайлаубекович

Мурсалиева Таскира Кабиевна

Жахин Арман Серікбайұлы

Шакуликова Гульзада Танирбергеновна

Аудиторлық қызметтің төлем бағасын анықтау және Жалғыз акционер – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселені ұсыну

RU KK  EN